Miljöpolicy

Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som kan komma att uppstå i samband med de produkter och tjänster vi saluför i form av reseproduktion och persontrafik.

Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i vår småländska företagskultur.

Vi vill uppnå detta genom att: