Travel conditions

1. Bokning och biljetter

Bokning och biljettköp sker hos Fjällexpressen. www.fjallexpressen.se eller 031-7008802

Obligatorisk platsbokning och förskottsbetalning. Hållplats angörs endast om bokning finns.

Biljett gäller endast på bokad avgång. På- och avstigning måste göras på bokad hållplats.

Vid köp på internet och betalning med kort tillkommer inga extra avgifter. 

Vid ändring av befintlig bokning till tex. annan dag eller byte av namn tillkommer en administrativ avgift om 100 kr per ändringstillfälle. Byter man till en dag med ett högre pris tillkommer även mellanskillnaden. Byter man till en dag med lägre pris görs ingen återbetalning. Observera att ändring av bokning görs i mån av plats senast 2 arbetsdagar (48 timmar) innan avresa genom att kontakta oss på telefon 031-7008802 (mån - fre 08:00-16:00)

2. Avbokning

Vi rekommenderar ett frivilligt avbeställningsskydd, detta kostar 5% av resans pris och kan endast köpas vid bokningstillfället.

Avbeställningsskyddet ger dig rätt att avboka resan senast 5 dagar (120 timmar) före avresa och då återbetalas allt förutom kostnaden för avbeställningsskyddet. Avbeställningsskyddet gäller också om du blir sjuk. Kan du uppvisa sjukintyg, så avbokar vi resan kostnadsfritt fram till avresedagen när du har avbeställningsskydd.

Vid övrig avbokning utan avbokningsskydd görs ingen återbetalning.

3. Inställd resa och vid förseningar

Vid låg efterfrågan på utsatt linje kan resan i mycket sällsynta fall komma att ställas in. Detta meddelas resenären senast fem (5) arbetsdagar innan avresa. I det fallet återbetalas hela resan.

För resor till och från Ulricehamn Ski Center och Vallåsen meddelas eventuell inställd avgång resenären senast 24 timmar innan avgång.

4. Rabatter

För barn och ungdomar till och med det år man fyller 16 år utgår 30% rabatt.

För gruppbokningar om minst 10 resande vuxna utgår grupprabatt om 10%. För att boka en grupp, vänligen kontakta oss på info@fjallexpressen.se eller ring oss på 031-7008802

Eventuella rabatter kan inte kombineras med varandra.

5. Tidtabell

Förseningar och andra tidsförskjutningar kan uppstå på grund av väder, väglag och trafiksituation och kan ej begäras ersättning för.

För missade anslutningar som ej tillhör fjällexpressen ansvaras ej. Bussbyte kan förekomma.

Under jul/nyår och påsk körs extraturer.

6. Rast

Det sker 45 minuter rast vid vägrestaurang på såväl upp- som hemresa.

Göteborgsbussen stannar i Grums eller Sunne och Stockholmsbussen stannar i Rättvik.

7. Bagage

Maximalt bagage per resenär är två par skidor och två väskor. Oemballerade snowboards och skidor får ej medföras.

Var noga med att märka ditt bagage med namn och telefonnummer.

Transportören dvs. Fjällexpressen tillämpar de riktlinjer som framgår av Bussförordningen och gällande praxis från Marknadsdomstolen gällande skadat eller förstört bagage i samband med olycka till följd av bussen. Även de allmänna resevillkoren för bussar i linjetrafik tillämpas.

Det är inte tillåtet att ta med husdjur på Fjällexpressens bussar.

8. Bussar

Resan utförs med bekväma helturistbussar med säkerhetsbälte på samtliga platser samt med toalett. Obligatorisk användning av bälte!

Fjällexpressen körs med utbildade och erfarna chaufförer.

För barn finns möjlighet att låna bilkudde för bättre komfort och säkerhet. Meddela detta vid bokning!

Barn över tre år ska sitta bältade enligt Trafikförordningen kap 4, 10 a§ . Det finns således ingen lag som säger att yngre barn måste använda säkerhetsbälte, men vi rekommenderar att de gör det i största möjliga mån ändå.

Fjällexpressen körs oftast av Fjällexpressbussar men kan även köras av följande varumärken, Sohlberg Buss, Bergkvarabuss och Traveller Buss.

Diverse anslutningar i fjällvärlden sker med lokala bolag.

9. Kortbetalning

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU. Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard. Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade. Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet

10. SveaWebPay Faktura

Vid betalning med faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och att du är över 18 år. Du får inte heller ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Fjällexpressen överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2% per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

11. Reklamation

Vi vill gärna veta vad du som kund tycker om oss! Eventuell positiv feedback eller klagomål tas emot på info@fjallexpressen.se eller tel. 031-7008802.