En säker resa, tillsammans.

 

Bästa resenär.

Det är speciella och föränderliga tider i världen. Under rådande pandemi följer vi noga utvecklingen, regeringens beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att säkerställa att vi erbjuder en trygg och säker resa. För din trygghet har vi vidtagit flera åtgärder kring och ombord våra bussar inför och över säsongen 2020/2021. En av de viktigaste aspekterna för att reducera risken för smittspridning är att hålla avstånd. Sedan söndag 14 februari har regeringen beslutat att endast hälften av platserna ombord på bussar med en linjesträcka över 15 mil får vara bokningsbara. De uppdaterade restriktionerna innebär att vi halverar antalet bokningsbara platser på samtliga avgångar. Bestämmelserna gäller inte retroaktivt. Den som har bokat en plats före ikraftträdandet ska få åka som planerat, även om beläggningen kan vara högre. Nedan kan du läsa mer om våra insatser, hur vi arbetar för en trygg resa. Det är viktigt att även du som resenär tar ditt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad du bör göra för att skydda dig själv och andra.

Tillsammans skapar vi en säker resa!

Läs mer om coronaviruset på folkhalsomyndigheten.se, krisinformation.se och who.int.